Een goede marketingstrategie, wat omhelst dit?

2021-01-11 15:36

Waaruit bestaat een marketingstrategie?


1. Marketing is meer dan promotie

De marketingstrategie geeft aan welke weg bewandeld zal worden per deelaspect van de zogenaamde marketingmix: Product, Prijs, Promotie, Plaats, People, Productie, ...

Te vaak wordt de promotiestrategie verward met de marketingstrategie. Dit laatste omhelst immers zoveel meer, zoals het Productaanbodprijsstrategie, Prijszetting en Distributiekanalen (Route to the market). 

2. Een goede analyse is essentieel

Onderschat ook het het belang van een goede analyse niet, en bekijk zeker de volgende zaken meer in detail:

  • SWOT-ANALYSE (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats):
  • CONCURRENTIEANALYSE: Welke bedrijven, producten en/of technologieën zijn bedreigend voor onze business?  
  • WAARDEKETEN: Welke marktspelers en bedrijven zijn er actief tussen de eindklant en de basisgrondstoffenproducent, en hoeveel marge wordt er verdiend per tussenstap? 
  • WAARDEANALYSE: Hoeveel waarde creëert uw product, oplossing of dienst voor uw doelklant? het is belangrijk dat dit goed in kaart wordt gebracht, aangezien dit mede de juiste prijszetting bepaalt. 

  3. Andere essentiële zaken om nader te bekijken:

SEGMENTATIE

Hierbij wordt de markt opgedeeld in marktsegmenten op basis van een aantal criteria, om zo een duidelijke focus en aangepaste benadering per segment mogelijk te maken volgens het principe Segmentering => Doelstellingbepaling-> Positionering.  

PRODUCTAANBOD

Wat wordt er concreet aangeboden, met welke service, in welke verpakking, met welke technische eigenschappen en performanties, welk wisselstukkenbeleid is nodig, is patentbescherming  mogelijk en opportuun,  hebben we een handleiding nodig,.... ?  

USP (Unique Selling proposition)

Wat maakt je aanbod/bedrijf uniek en onderscheidend ten opzichte van de concurrenten, en hoe duurzaam is je onderscheidend vermogen op korte, middellange en lange termijn?  

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

Dit betreft de vertaling van iedere (technische) eigenschap van u je product/dienst naar een voordeel voor de klant. Het is eveneens belangrijk om hierin prioriteiten te zetten, en functionaliteiten te durven schrappen die technisch misschien wel interessant zijn maar geen meerwaarde zijn voor de klant.  

(KOST)PRIJS

Wat is de kostprijs, op welke wijze wordt de verkoopprijs bepaald, welke prijs- en kortingsstructuur worden gehanteerd, hoe verhoudt de prijs zich tot deze van de concurrentie, welke prijserosie wordt er verwacht de komende jaren, wat is de verwachte kostprijsevolutie, welke waarde wordt gecreëerd, hoeveel kost service en hoe wordt het doorgerekend aan de klant,..... 

ROUTE TO MARKET

Welke kanalen zal je benaderen en gebruiken om uw product naar de markt te brengen, wie worden je rechtstreekse klanten, hoe verloopt de verdere distributie?  

PROMOTIEPLAN

Dit omhelst alles met betrekking tot merken vormgeving en communicatie: welke promoties, web marketing acties, beursdeelnames, advertenties en dergelijke zijn nodig om het product te lanceren en leads te genereren, en om naambekendheid te genereren bij het doelpubliek, online versus offline, PR campagne,...  

COMMERCIEEL PLAN

Het commercieel plan (verkoopplan) bevat op zijn minst de verkoopdoelstellingen per jaar, per product en per regio of land, in volumes en Euros, en een marge-inschatting

ACQUISITIES & PARTNERSHIPS

kan onze marktpenetratie versneld worden door een acquisitie of alliantie?

FINANCIALS:

Het financieel plan wordt opgesteld en toegevoegd, om te komen tot een volwaardig business plan. 


Heb je nog vragen? Contacteer mij gerust.

Auteur: Johan Houbart, strategisch expert

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.