Een goede SWOT-analyse: hoe begin je er aan?

2021-01-11 15:12

Bij het uitzetten van de bedrijfsstrategie is het goed om te weten waar je staat alvorens je verder gaat. Vergelijk het met een kapitein die zijn koers dient uit te zetten alvorens hij uitvaart, op basis van volgende vragen::

- Waar bevind ik mij nu??

- Waar ga ik naartoe?

- Hoe moet ik varen?

- Wat dien ik te omzeilen?

Als onderdeel van deze analyse is een SWOT-oefening uiterst zinvol, en zelfs essentieel. Het betreft het in kaart brengen van volgende zaken, vergeleken met jouw belangrijkste concurrent(en):


S = Strengths=Sterktes

Wat zijn onze sterktes als bedrijf, waar en hoe maken we echt het verschil. Dit gaat zowel over jouw organisatie als jouw producten, service, levertermijnen, personeel, ...


W = Weaknesses=Zwaktes

Waar scoor je niet goed en blijf je in gebreke, welke zaken verdienen verbetering, waar is de concurrentie merkelijk beter in.


O = Opportunities=Commerciële mogelijkheden

Welke zakelijke mogelijkheden zie je om verder te groeien binnen bestaande of nieuwe markten, welke innovaties zouden dit mogelijk maken, zijn er zinvolle overnames of partnerships, ….


T = Threats=Bedreigingen

Is jouw business model en bedrijf bedreigt, en zo ja door wie of wat? Zijn er nieuwe technologieën en concurrenten die bedreigend zijn, verandering in de wetgeving, nationaal of internationaal beleid, volatiele grondstofprijzen, zijn er dreigende schaarstes,...


Enkele tips 

  • Eerlijk zijn is de boodschap, draai jezelf geen rad voor je ogen!
  • Wees zo concreet mogelijk en hanteer geen algemeenheden. Bijvoorbeeld: ‘Uitlevering binnen de 48 uur’ is beter dan ‘Korte levertermijn’
  • Betrek het ganse bedrijf: een team kan een andere kijk hebben op het bedrijf dan het management dan de leidinggevende, en het zijn deze verschillen die verrijkend zijn. Je kan jouw eigen SWOT-analyse maken, vragen aan jouw team om hetzelfde te doen, en ze vervolgens in een gezamenlijke vergadering te vergelijken en bespreken.
  • De mening van jouw klanten is van goudwaarde. Het kan onderdeel zijn van een klantentevredenheidsonderzoek, of weg een vraag tijdens een volgende ontmoeting. Jouw klant zal ook appreciëren dat zijn/haar mening gevraagd wordt.
  • Jouw leveranciers weten meer dan je denkt: het is mogelijk dat jouw concurrenten eveneens beleverd worden door jouw leveranciers, en zo een goed beeld hebben van de sterke en zwakke spelers, markttrends, nieuwe bedrijven en technologieën, ... . Ze beschikken met andere woorden over heel wat marktkennis die u kunnen helpen, en zijn gemotiveerd om jou te helpen en hun kennis te delen.


Contacteer mij gerust voor verdere vragen of assistentie:

Auteur: Johan Houbart, Ebucon adviesbureau.

Specialiteit: strategie, marktbenadering, verkoop, commerciële ondersteuning

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.